Konfliktuskezelés


A Nyertes-Nyertes konfliktus megoldás lehetősége

A közvetítés (mediáció) egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek során egy semleges harmadik fél segítséget nyújt a feleknek vitájuk rendezésére anélkül, hogy maga döntené el a vitát. A mediátor speciális személyre szabott módszerek alkalmazásával tisztázza a konfliktus természetét, segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél számára kielégítő. Ez az eljárás teljesen informális és békítő jellegű. 


A konfliktus az emberi lét és a fejlődés velejárója, mindenfajta emberi tevékenységben és kapcsolatban megnyilvánul. Ugyanígy a békülésre való törekvés is természetes igény. Az eldurvult harcoknak és a kibékíthetetlen haragnak csak vesztesei lehetnek. A mediátor lehetővé teszi a konfliktus konstruktív megoldását, amely minden résztvevő megelégedésével zárul, és ennek eredményeként nyertesként kerülnek ki belőle.
 • Permegelőzés
 • Egyezségközvetítés
 • Kríziskezelés
 • Kommunikációs zavarok megszüntetése
A mediáció nem feltétlenül jelent jogilag kötelező eljárási rendet, illetve jogszabályban meghatározott speciális formát. A mediátor nem döntőbíró, sokkal inkább vitavezetőként lép fel, hiszen a mediáció során a hangsúly a felek közötti egyezkedésen van. Ez a leginkább előnyős vitarendezési technika a magánéleti, családi, sőt az üzleti-, kereskedelmi- és a pénzügyi világban is, ahol különös jelentősége van a meglévő kapcsolatrendszer fenntartásának. 

-- családi
- párkapcsolati
- válási
- munkahelyi
- gazdasági
- pénzügyi
- egészségügyi
- stb.

Az Európai Unió fejlődésében a hatályos EK. irányelvek a mediátort független szakmai munkát végző szolgáltatóként határozza meg, a viták kezelésének alternatív eljárási lehetőségeként. Magyarországon 2002-ben fogadta el az országgyűlés a Közvetítésről szóló törvényt.

Mediáció kontra pereskedés

A mediáció - egyezségközvetítés, vitarendezés, békés megegyezés - módszerét több európai országban és az USA-ban is évtizedek óta alkalmazzák. Több országban bírósági gyakorlat, hogy a  jogi eljárások csökkentésére  idő- és költségmegtakarítás céljából  a feleket a gyors és hatékony megegyezés érdekében mediátorokhoz irányítják .

Miben segít a mediáció?

 • konstruktív kommunikációt létrehozni a felek között
 • a feszültségek, szorongások oldásában
 • a problémák megfogalmazásában
 • az érdekek tisztázásában
 • az indulatok kordában tartásában
 • a megbeszélés és a megegyezés kulturált kereteinek fenntartásában
 • minden érintett fél számára az előnyös megoldások megtalálásában
 • költség- (a mediátor óradíja fele az ügyvédi költségeknek!) és időmegtakarításban
 • a problémák diszkrét kezelésében
 • a mediátorok sokoldalú szakmai felkészültségéből adódóan a problémák teljeskörű és professzionális megoldásában.

A párkapcsolati mediáció célja:

 • hogy a párok minél hamarabb túltegyék magukat a múlt fájdalmas eseményein,
 • az energiáikat a sorsuk és a kapcsolatuk jövőjének alakítására fordítsák,
 • a felek rendezhessék az elrontott kapcsolataikat a felgyülemlett problémák tisztázásával,
 • a párok áthidalhassák a házassági, párkapcsolati kríziseiket,
 • amennyiben elkerülhetetlennek látják a válást, a békés elválás biztosítása, a később is szükséges együttműködések fenntartása érdekében (pl. gyermekeik kapcsán).

A válási mediáció célja:

 • hogy a párok minél gyorsabban megállapodjanak a vagyoni, gyermek-elhelyezési és kapcsolattartási kérdésekben,
 • a később is szükséges együttműködések biztosítása érdekében békés válás biztosítása,
 • a válás utáni "gyászmunka" lerövidítése és megkönnyítése,
 • az új életkörülmények és szabályok előkészítésével a válást követő új világ belakhatóságának segítése.